PENDAPAT TOKOH

ABU ALI AL-HUSSAIN IBN ABDALLAH IBNI SINA
Kesederhanaan adalah baik dalam membesarkan anak-anak. aktiviti bermain, hiburan dan rehat hendaklah diselang-selikan. Kanak-kanak juga tidak boleh dipaksa belajar.Beliau mencadangkan bermain secara berkumpulan dengan rakan sebaya dan bukan sebaya.


FRIEDRICH FROEBEL(1782-1852)


Menurut beliau kanak-kanak umpama biji benih, ibu bapa dan pendidik umpama tukang kebun, kindergarten pula ialah taman untuk kanak-kanak. Oleh itu kanak-kanak perlu belajar dalam persekitaran yang terancang dan kanak-kanak berkembang melalui main”

LEV SEMEROVICH VYGOTSKYBermain juga dapat mempertingkatkan kebolehan sosialiasi kanak-kanak. Semasa bermain kanak-kanak boleh memahami antara seorang individu dengan seorang individu dari segi kebolehan mengujudkan kemahiran-kemahiran komunikasi seperti, membina hubungan, memberi perhatian, kemahiran mendengar dan interpersonal dan intrapersonal. Boleh memahami peraturan-peraturan sesuatu permainan dengan ini ia akan menjadi seorang kanak-kanak yang sentiasa hormat kepada rakannya.

No comments:

Post a Comment