Saturday, 30 June 2012

PENGENALAN


Bermain adalah satu aktiviti semulajadi dan keperluan bagi setiap kanak-kanak. Mereka belajar dan meneroka melalui aktiviti bermain kerana imaginasi mereka yang tinggi (Morrison, 2000; & Spodek, 1973) dan sejak bayi lagi mereka sudah cenderung untukmemanipulasikan anggota badan mereka sendiri, (Piaget, 1962).